1080

Geboorte van Norbertus van Gennep, stichter van de orde van de norbertijnen.

De geboorte van Norbertus circa 1080 in Gennep.

De geboorte van Norbertus circa 1080 in Gennep.

Uit de gravurecyclus van Theodoor Galle bedoeld als illustraties voor het boek Het leven van den heyligen Norbertus, stichtvader der orde van premonstreit en apostel van Antwerpen.

Antwerpen, 1623. Collectie Abdij van Park.

De heilige Norbertus, stichter van de orde van de norbertijnen. Hier afgebeeld als aartsbisschop met mijter, bisschopstaf en monstrans.

De heilige Norbertus, stichter van de orde van de norbertijnen. Hier afgebeeld als aartsbisschop met mijter, bisschopstaf en monstrans.

Uit de gravurecyclus van Theodoor Galle bedoeld als illustratie voor het boek Het leven van den heyligen Norbertus, stichtvader der orde van premonstreit en apostel van Antwerpen.

Antwerpen, 1623. Collectie Abdij van Park.

De heilige Norbertus.

De heilige Norbertus.

Olieverf op doek.

Laatste kwart 17de eeuw. Collectie Abdij van Park.

1129

Stichting van de abdij van Park door hertog Godfried I met de Baard.

Godfried met de Baard, hertog van Brabant.

Godfried met de Baard, hertog van Brabant.

Gravure. 19de eeuw. Herkomst onbekend.

Portret van Godfried met de Baard.

Portret van Godfried met de Baard.

Schilderij. Anoniem.

Eerste helft van de 18de eeuw. Detail.

Stichtingsoorkonde van de abdij van Park met hertogelijk zegel.

Stichtingsoorkonde van de abdij van Park met hertogelijk zegel.

1129. Collectie abdij van Park.

1134

Overlijden van Norbertus van Gennep, stichter van de orde van de norbertijnen.

Het lichaam van de overleden Norbertus ligt opgebaard in Maagdenburg. Engelen vergezellen zijn ziel – gesymboliseerd door lelies - naar de hemel.

Het lichaam van de overleden Norbertus ligt opgebaard in Maagdenburg. Engelen vergezellen zijn ziel – gesymboliseerd door lelies - naar de hemel.

Uit de gravurecyclus van Theodoor Galle.

Antwerpen, 1623. Collectie Abdij van Park.

Overlijden van Norbertus op 6 juni 1134 in Maagdenburg.

Overlijden van Norbertus op 6 juni 1134 in Maagdenburg.

Uit de gravurecyclus van Theodoor Galle.

Antwerpen, 1623. Collectie Abdij van Park.

Het lichaam van Norbertus, dat bewaard bleef zonder gebalsemd te zijn, wordt ter verering aan de gelovigen voorgesteld.

Het lichaam van Norbertus, dat bewaard bleef zonder gebalsemd te zijn, wordt ter verering aan de gelovigen voorgesteld.

Glasraam Jan de Caumont.

Leuven. Tussen 1635 en 1644. Collectie Abdij van Park.

1228

Inwijding van de romaanse abdijkerk.

De bisschop van Luik wijdde in 1228 de nieuwe abdijkerk in.

De bisschop van Luik wijdde in 1228 de nieuwe abdijkerk in.

Naar de smaak van de tijd kozen de kanunniken voor de romaanse bouwtrant.

Naar de smaak van de tijd kozen de kanunniken voor de romaanse bouwtrant.

Dit portaal dat bij de restauratie in de jaren 1980 werd vrijgemaakt, getuigt van de romaanse bouwtrant.

Dit portaal dat bij de restauratie in de jaren 1980 werd vrijgemaakt, getuigt van de romaanse bouwtrant.

1200-1550

Uitbouw van de middeleeuwse abdij met oa. de eerste (1450) en de tweede (1550) verbouwing van het abtskwartier.

De abdij van Park in 1610.

De abdij van Park in 1610.

Gravure uit J.B. Gramaye. Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae.

Brussel, 1610. Collectie Centrale Bibliotheek KU Leuven.

De hoofdingang van het abtskwartier met eretrap, bordes en portiek in blauwe steen uit 1724.

De hoofdingang van het abtskwartier met eretrap, bordes en portiek in blauwe steen uit 1724.

De hoofdingang van het abtskwartier. De kern van deze vleugel van de abdij gaat terug tot de 15de eeuw. De verbouwing vond plaats in 1724 in opdracht van abt Hieronymus de Waerseghere.

De hoofdingang van het abtskwartier. De kern van deze vleugel van de abdij gaat terug tot de 15de eeuw. De verbouwing vond plaats in 1724 in opdracht van abt Hieronymus de Waerseghere.

1563

Verbouwing van de oostelijke pandgang en de kapittelzaal in renaissancestijl.

De oostelijke pandgang van de abdij van Park werd gebouwd in 1563 onder leiding van architect Amand van Bullestraeten in opdracht van abt Karel van der Linden. Let vooral op de prachtige renaissanceportiek van de kapittelzaal.

De oostelijke pandgang van de abdij van Park werd gebouwd in 1563 onder leiding van architect Amand van Bullestraeten in opdracht van abt Karel van der Linden. Let vooral op de prachtige renaissanceportiek van de kapittelzaal.

Boven de toegangsdeur van de kapittelzaal prijkt de abdijleuze: Ne quid nimis. Vrij vertaald betekent dit Niets te veel of houdt mate.

Boven de toegangsdeur van de kapittelzaal prijkt de abdijleuze: Ne quid nimis. Vrij vertaald betekent dit Niets te veel of houdt mate.

De hoofdingang van het abtskwartier. De kern van deze vleugel van de abdij gaat terug tot de 15de eeuw. De verbouwing vond plaats in 1724 in opdracht van abt Hieronymus de Waerseghere.

Binnenzicht van de kapittelzaal. De kapittelzaal van de abdij van Park dateert uit de 16de eeuw en werd destijds gebruikt als vergaderruimte voor het convent.

1578-1589

Godsdienstoorlogen bedreigen de abdij van Park. De kanunniken vluchtten naar hun refuge in Leuven. In 1589 kunnen ze terugkeren.

De oostelijke pandgang van de abdij van Park werd gebouwd in 1563 onder leiding van architect Amand van Bullestraeten in opdracht van abt Karel van der Linden. Let vooral op de prachtige renaissanceportiek van de kapittelzaal.

In 1566 barstte in de Nederlanden de Beeldenstorm los. Kerk en abdij-interieurs moesten er aan geloven. Ook de abdij van Park bleef niet gespaard.

1601-1682

Onder de abten Jan Druys, Jan Maes en Libert de Pape bereikt de abdij zowel op spiritueel, cultureel als economisch vlak haar hoogtepunt.

Portret van Johannes Drusius, abt van Park van 1601 tot 1634.

Portret van Johannes Drusius, abt van Park van 1601 tot 1634.

Collectie Abdij van Park.

Portret van Johannes Masius, abt van Park van 1635 tot 1647.

Portret van Johannes Masius, abt van Park van 1635 tot 1647.

Collectie Abdij van Park.

Wapenschild van Libertus de Pape, abt van Park van 1648 tot 1682. Libert de Pape droeg een gekarteld Sint-Andrieskruis van goud op een veld van keel. Het wapen is getopt met mijter en staf.

Wapenschild van Libertus de Pape, abt van Park van 1648 tot 1682. Libert de Pape droeg een gekarteld Sint-Andrieskruis van goud op een veld van keel. Het wapen is getopt met mijter en staf.

Kaartboek TB. 1665.

Collectie Abdij van Park.

1635-1644

Realisatie van de glasramen in de pandgang door de Leuvense glaskunstenaar Jan de Caumont.

Binnenzicht van de klooster- of pandgangen van de abdij van Park. De bouw van de abdij van Park gaat terug tot de middeleeuwen, maar deze gangen dateren uit de 17de eeuw.

Binnenzicht van de klooster- of pandgangen van de abdij van Park. De bouw van de abdij van Park gaat terug tot de middeleeuwen, maar deze gangen dateren uit de 17de eeuw.

Collectie Abdij van Park.

De overbrenging van de relieken van de heilige Norbertus van Maagdenburg naar de abdij van Strahov in de omgeving van Praag in 1627.

De overbrenging van de relieken van de heilige Norbertus van Maagdenburg naar de abdij van Strahov in de omgeving van Praag in 1627.

Jan de Caumont.

Collectie Abdij van Park.

Tijdens een rit te paard wordt Norbertus getroffen door een blikseminslag. Ruiter en paard overleven op wonderlijke wijze. Traditioneel wordt dit moment in het levensverhaal van Norbertus als het keerpunt te beschouwen.

Tijdens een rit te paard wordt Norbertus getroffen door een blikseminslag. Ruiter en paard overleven op wonderlijke wijze. Traditioneel wordt dit moment in het levensverhaal van Norbertus als het keerpunt te beschouwen.

Jan de Caumont.

Collectie Abdij van Park.

1650-1665

In kaartbrenging van het abdijdomein (3500ha) door de landmeters Joris en Willem Subil.

Kaartboek van de abdij van Park. Omstreeks 1660 bevat het abdijdomein iets meer dan 3500 ha aan gronden verspreid over 130 dorpen. In 16 parochies benoemt de abt één van zijn kanunniken als pastoor. Het abdijarchief bevat vier monumentale kaartboeken.

Kaartboek van de abdij van Park. Omstreeks 1660 bevat het abdijdomein iets meer dan 3500 ha aan gronden verspreid over 130 dorpen. In 16 parochies benoemt de abt één van zijn kanunniken als pastoor. Het abdijarchief bevat vier monumentale kaartboeken.

Collectie Abdij van Park.

De pastorie van Nieuwrode gebouwd tussen 1706 en 1710 in opdracht van abt Paul de Bruyn. De abdij van Park verwierf de parochie Nieuwrode in 1487 van het norbertinessenklooster van Gempe en zou er actief blijven tot op het einde van de 18de eeuw.

De pastorie van Nieuwrode gebouwd tussen 1706 en 1710 in opdracht van abt Paul de Bruyn. De abdij van Park verwierf de parochie Nieuwrode in 1487 van het norbertinessenklooster van Gempe en zou er actief blijven tot op het einde van de 18de eeuw.

De abdijhoeve van Herendaal in Lubbeek. Sinds de twaalfde eeuw waren de norbertijnen van Park actief in Lubbeek als pastoors en als grootgrondbezitter. De hoeve van Herendaal heeft een middeleeuwse oorsprong maar kreeg haar huidig uitzicht in de 17de en de 18de eeuw.

De abdijhoeve van Herendaal in Lubbeek. Sinds de twaalfde eeuw waren de norbertijnen van Park actief in Lubbeek als pastoors en als grootgrondbezitter. De hoeve van Herendaal heeft een middeleeuwse oorsprong maar kreeg haar huidig uitzicht in de 17de en de 18de eeuw.

1672

Realisatie van het stucwerkplafond in de bibliotheek door Jan Christiaan Hansche.

Het stucwerkplafond werd aanbracht tegen de koepel van het tongewelf en geldt terecht als één van de topstukken van interieurdecoratie in West-Europa.

Het stucwerkplafond werd aanbracht tegen de koepel van het tongewelf en geldt terecht als één van de topstukken van interieurdecoratie in West-Europa.

Detail van dit stucwerk. Norbertus drijft de duivel uit bij een bezeten vrouw.

Detail van dit stucwerk. Norbertus drijft de duivel uit bij een bezeten vrouw.

Detail van dit stucwerk. Norbertus drijft de duivel uit bij een bezeten vrouw.

Detail van dit stucwerk. Norbertus drijft de duivel uit bij een bezeten vrouw.

1679

Realisatie van het stucwerkplafond in de refter door Jan Christiaan Hansche.

Op het gelijkvloers van de zuidvleugel bevindt zich de grote en barokke abdijrefter met stucwerkplafond en monumentale wandschilderingen. Het verbazende stucwerkplafond is van de hand van Jan Christiaan Hansche en dateert uit 1679.

Op het gelijkvloers van de zuidvleugel bevindt zich de grote en barokke abdijrefter met stucwerkplafond en monumentale wandschilderingen. Het verbazende stucwerkplafond is van de hand van Jan Christiaan Hansche en dateert uit 1679.

Detail van dit stucwerk. Het laatste avondmaal.

Detail van dit stucwerk. Het laatste avondmaal.

Detail van dit stucwerk. De Emmaüsgangers. Let ook op de naam van de meester stucwerker Jan Christaan Hanschew.

Detail van dit stucwerk. De Emmaüsgangers. Let ook op de naam van de meester stucwerker Jan Christaan Hansche.

1682-1719

Consolidatie en uitbouw van het parochiaal netwerk (16 parochies) bediend door de abdij van Park.

Netwerk van de pastorieën van de abdij van Park in de achttiende eeuw. In deze parochies bouwde de abt voor zijn kanunniken een waardige pastorie. Vandaag zijn deze typische pastorieën monumenten geworden en ijkpunten in het dorpsbeeld.

Netwerk van de pastorieën van de abdij van Park in de achttiende eeuw. In deze parochies bouwde de abt voor zijn kanunniken een waardige pastorie. Vandaag zijn deze typische pastorieën monumenten geworden en ijkpunten in het dorpsbeeld.

Kaart Jo Exelmans.

Portret van kanunnik Hendrik de Jonghe, pastoor van Werchter. Pastoor de Jonghe is afgebeeld als norbertijn. Hij draagt een witte priestersoutane en houdt een bijbel vast.

Portret van kanunnik Hendrik de Jonghe, pastoor van Werchter. Pastoor de Jonghe is afgebeeld als norbertijn. Hij draagt een witte priestersoutane en houdt een bijbel vast.

Olieverf op doek.

18de eeuw. Collectie abdij van Park.

Detail van dit stucwerk. De Emmaüsgangers. Let ook op de naam van de meester stucwerker Jan Christaan Hanschew.

De pastorie van Heverlee werd in 1757 gebouwd. Bouwheer was abt Ferdinand de Loyers.

1718

Bouw van het spreekhuis of Locutorium waar gasten en familie de kanunniken konden spreken.

Het spreekhuis of locutorium van de abdij van Park voor de restauratie van 2009. Zoals het woord het zelf zegt fungeerde het spreekhuis als ontvangstgebouw. Hier stonden de kanunniken van de abdij van Park hun gasten te woord.

Het spreekhuis of locutorium van de abdij van Park voor de restauratie van 2009. Zoals het woord het zelf zegt fungeerde het spreekhuis als ontvangstgebouw. Hier stonden de kanunniken van de abdij van Park hun gasten te woord.

Het spreekhuis dateert uit 1718 en werd in de periode 2007-2009 gerestaureerd.

Het spreekhuis dateert uit 1718 en werd in de periode 2007-2009 gerestaureerd.

Het spreekhuis kreeg zijn oorspronkelijke gevelafwerking terug met roos/rode imitatie baksteenschildering. Het gebouw functioneert thans als de zetel van het Museum Abdij van Park en als onthaalgebouw.

Het spreekhuis kreeg zijn oorspronkelijke gevelafwerking terug met roos/rode imitatie baksteenschildering. Het gebouw functioneert thans als de zetel van het Museum Abdij van Park en als onthaalgebouw.

1719-1730

Abt Hieronymus de Waerseghere voltooit de laatste grote bouwcampagne die de abdij haar huidig uitzicht geeft.

Zicht op de abdij van Park en haar directe omgeving in 1726. Op dat moment was het bouwproject abdij van Park nagenoeg klaar. Enkel de kerktoren zou in 1729-1730 nog worden toegevoegd.

Zicht op de abdij van Park en haar directe omgeving in 1726. Op dat moment was het bouwproject abdij van Park nagenoeg klaar. Enkel de kerktoren zou in 1729-1730 nog worden toegevoegd.

Gravure uit Antonius Sanderus, Chorographiae sacrae Brabantiae sive celebrium …. Christiaan Van Lom.

Den Haag, 1726. Collectie abdij van Park.

1729-1730

Bouw van de kerktoren ter vervanging van de dakruiter en de uurwerktoren.

Constructietekening van de toren van de abdijkerk. De architect was lekenbroeder en bouwmeester Antoon Thijs.

Constructietekening van de toren van de abdijkerk. De architect was lekenbroeder en bouwmeester Antoon Thijs.

1729. Collectie abdij van Park.

De lantaarn van de kerktoren met torenuurwerk, siervazen en windhaan.

De lantaarn van de kerktoren met torenuurwerk, siervazen en windhaan.

De kerktoren. Een baken in de nacht.

De kerktoren. Een baken in de nacht.

1730-1780

Bouw of verbouwing van verschillende grote norbertijnerpastorieën buiten de abdijmuren.

De pastorie van Houwaart, gebouwd in 1757 door abt Ferdinand de Loyers. Het rechthoekig gebouw in zand- en baksteen opgetrokken, werd omgeven door een tuin met vijver en inrijpoort. De typische norbertijnse bouwtrant is er goed herkenbaar.

De pastorie van Houwaart, gebouwd in 1757 door abt Ferdinand de Loyers. Het rechthoekig gebouw in zand- en baksteen opgetrokken, werd omgeven door een tuin met vijver en inrijpoort. De typische norbertijnse bouwtrant is er goed herkenbaar.

De pastorie van Sint-Pieters-Rode is de oudste pastorie van het vroegere Parknetwerk.

De pastorie van Sint-Pieters-Rode is de oudste pastorie van het vroegere Parknetwerk.

De pastorie van Wakkerzeel.

De pastorie van Wakkerzeel.

1752

Afwerking van de verbouwing van de Mariapoort.

1797

Afschaffing van de abdij onder de Franse overheersing. 46 kanunniken worden verplicht gelaïciseerd. De kunstcollecties, het archief en de boeken worden door de kanunniken in veiligheid gebracht.

Op het einde van de 18de eeuw barst in Frankrijk de revolutie los. Het nieuwe regime sloopt het maatschappelijk bestel zoals dit tot dan was gekend. Vooral de kerk en de adel worden geviseerd.

Op het einde van de 18de eeuw barst in Frankrijk de revolutie los. Het nieuwe regime sloopt het maatschappelijk bestel zoals dit tot dan was gekend. Vooral de kerk en de adel worden geviseerd.

Spotprent.

Eerste helft 19de eeuw. Collectie Museum Catharijneconvent (Utrecht/Nl).

Tijdens het Franse regime worden alle abdijgoederen genationaliseerd en openbaar verkocht. Dit proces verbaal betreft de openbare verkoop van 88 are landbouwgrond in Werchter.

Tijdens het Franse regime worden alle abdijgoederen genationaliseerd en openbaar verkocht. Dit proces verbaal betreft de openbare verkoop van 88 are landbouwgrond in Werchter.

Einde 18de eeuw. Collectie abdij van Park.

1798

Openbare verkoop van alle abdijbezit. Een stroman, Everard Tops, slaagt erin om de gebouwen en de omliggende gronden te verwerven en geeft ze later terug aan de kanunniken.

Aanplakaffiche met de aankondiging van de openbare verkoop van drie boerderijen van de abdij van Park in de gelijknamige wijk Park in Heverlee.

Aanplakaffiche met de aankondiging van de openbare verkoop van drie boerderijen van de abdij van Park in de gelijknamige wijk Park in Heverlee.

Einde 18de eeuw. Collectie abdij van Park.

1803

Heropening van de abdijkerk als parochiekerk, na de sluiting ervan door de Franse revolutionairen.

Portret van kanunnik Simon Buron (1758-1833) in zwarte soutane. Simon Buron was provisor van de abdij en sinds 1803 de eerste pastoor van de pas opgerichte abdijparochie. Later werd hij pastoor in het Waals-Brabantse dorp Archennes waar hij overleed in 1833.

Portret van kanunnik Simon Buron (1758-1833) in zwarte soutane. Simon Buron was provisor van de abdij en sinds 1803 de eerste pastoor van de pas opgerichte abdijparochie. Later werd hij pastoor in het Waals-Brabantse dorp Archennes waar hij overleed in 1833.

Collectie Museum M Leuven.

De pastorie van Sint-Pieters-Rode is de oudste pastorie van het vroegere Parknetwerk.

Zicht op de abdijkerk en het spreekhuis. De eerste kerk van de abdij van Park gaat terug tot het midden van de 13de eeuw. De toren dateert uit 1729-1730. Sinds 1803 is de abdijkerk de zetel van de parochie van Sint-Jan-de-Evangelist.

De pastorie van Wakkerzeel.

Het meubilair van de abdijkerk werd in de periode 1730-1756 vervaardigd door de Brusselse beeldhouwer Jacques Bergé. In 1728 maakte Bergé het barokke hoofdaltaar. Schrijnwerk Frans Ceusters leverde het lindenhout.

1836

Heroprichting van de abdij door vicaris-generaal Corselis, na de sluiting ervan door de Franse overheersing.

Portret van kanunnik Simon Buron (1758-1833) in zwarte soutane. Simon Buron was provisor van de abdij en sinds 1803 de eerste pastoor van de pas opgerichte abdijparochie. Later werd hij pastoor in het Waals-Brabantse dorp Archennes waar hij overleed in 1833.

De abdij van Park vóór 1848. Zicht op het abdijcomplex van aan de overkant van de vijvers. Let ook op de stoomtrein op de achtergrond. Schilderij Van Gobbelschroy.

Collectie M Leuven.

1850

Sloop van de brouwerij, de bakkerij en de schrijnwerkerij.

De schrijnwerkerij en de brouwerij annex bakkerij van de abdij van Park in 1726. Beide gebouwen verdwenen in de 19de eeuw. Detail uit Antonius Sanderus, Chorographiae sacrae Brabantiae…

De schrijnwerkerij en de brouwerij annex bakkerij van de abdij van Park in 1726. Beide gebouwen verdwenen in de 19de eeuw. Detail uit Antonius Sanderus, Chorographiae sacrae Brabantiae …

Christiaan Van Lom.

Den Haag, 1726. Collectie abdij van Park.

1877

De abt van de abdij mag opnieuw van de paus mijter en staf dragen.

De kanunniken van de abdij van Park onder leiding van abt Aloysius Franck in 1877.

De kanunniken van de abdij van Park onder leiding van abt Aloysius Franck in 1877.

Collectie Abdij van Park.

Een plechtige of pontificale hoogmis in de abdijkerk.

Een plechtige of pontificale hoogmis in de abdijkerk.

Ernest Faut (1879-1961). Olieverf op doek.

Collectie Abdij van Park.

De pastorie van Wakkerzeel.

Het dragen van mijter en staf was het voorrecht van de abt. De abten van Park genoten dit privilegie sinds de 15de eeuw. Deze mijter en staf dateren uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Collectie Abdij van Park.

1897

Oprichting van twee missiehuizen in Brazilië. Tientallen studenten leren later als ‘kotgebruiker’ de abdij van Park kennen.

Missionaris van de abdij van Park te paard in Brazilië. De abdij van Park startte in 1897 met missiewerk in Brazilië. Ze bleven er aanwezig tot in 1964. In Montes Claros werden twee priorijen gesticht, die nog steeds bestaan.

Missionaris van de abdij van Park te paard in Brazilië. De abdij van Park startte in 1897 met missiewerk in Brazilië. Ze bleven er aanwezig tot in 1964. In Montes Claros werden twee priorijen gesticht, die nog steeds bestaan.

Collectie Abdij van Park.

Aartsbisschop Geraldus Majella de Castro, norbertijn afkomstig van de stichtingen van de abdij van Park, op bezoek bij paus Johannes Paulus II.

Aartsbisschop Geraldus Majella de Castro, norbertijn afkomstig van de stichtingen van de abdij van Park, op bezoek bij paus Johannes Paulus II.

Collectie Abdij van Park.

De Parkmissie in Montes Claros in de Braziliaanse staat Minas Gerais.

De Parkmissie in Montes Claros in de Braziliaanse staat Minas Gerais.

Collectie Abdij van Park.

1900-2000

De abdij van Park activeert haar pastorale zorg. Vele buitenheren doen dienst in parochies, ziekenhuizen, rusthuizen of geven les. In 1929 viert de abdij haar 800-jarig bestaan.

Feestelijke processie op het abdijdomein in Heverlee ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de abdij van Park in 1929.

Feestelijke processie op het abdijdomein in Heverlee ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de abdij van Park in 1929.

Collectie Abdij van Park.

Feestelijke processie op het abdijdomein in Heverlee ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de abdij van Park in 1929.

Feestelijke processie op het abdijdomein in Heverlee ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de abdij van Park in 1929.

Collectie Abdij van Park.

Feestelijke processie op het abdijdomein in Heverlee ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de abdij van Park in 1929.

Feestelijke processie op het abdijdomein in Heverlee ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de abdij van Park in 1929.

Collectie Abdij van Park.

1914-1918 / 1940-1945

De abdij van Park ontsnapt aan de gruwelen van de wereldoorlogen.

Feestelijke processie op het abdijdomein in Heverlee ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de abdij van Park in 1929.

Twee maal komt de abdij zonder noemenswaardige schade de oorlog door.

Collectie Abdij van Park.

1950-1970

Belangrijke restauratiecampagne onder de abten Versteylen en Roggen.

Feestelijke processie op het abdijdomein in Heverlee ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de abdij van Park in 1929.

Abtswijding van Johannes Versteylen in 1937. Abt Versteylen bleef in functie tot aan zijn dood op 16 maart 1962.

Collectie Abdij van Park.

1997

Vestiging van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur in de abdij.

In 1997 vestigt het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur zich in de abdij van Park. Het CRKC ijvert sindsdien voor het behoud en het beheer van het roerend en onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen. Sinds 2011 is het CRKC erkent als Vlaams expertisecentrum voor alles wat met het religieus erfgoed te maken aan.

In 1997 vestigt het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur zich in de abdij van Park. Het CRKC ijvert sindsdien voor het behoud en het beheer van het roerend en onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen. Sinds 2011 is het CRKC erkent als Vlaams expertisecentrum voor alles wat met het religieus erfgoed te maken aan.

CRKC aan het werk. Tot de basisactiviteiten van het CRKC behoort het inventariseren van het roerende patrimonium van kerken en kloosters.

CRKC aan het werk. Tot de basisactiviteiten van het CRKC behoort het inventariseren van het roerende patrimonium van kerken en kloosters.

2001

Epifanie. Actuele kunst in de abdij van Park onder leiding van curatoren Jan Hoet en Mark Delrue.

Werk van Bizkan Bassiri

Foto: Dirk Pauwels

Werk van Lois Weinberger

Foto: Dirk Pauwels

Werk van Franky DC

Foto: Dirk Pauwels

2003

Poortgebouwen, watermolen, tiendenschuur en stallingen, vijvers en grote delen van het abdijdomein komen onder het beheer van de stad Leuven. De stad start onmiddellijk met de nodige onderhoudswerken.

In september 2003 ondertekenen de vzw Abdij van Park en de stad Leuven een erfpachtovereenkomst voor 99 jaar.

In september 2003 ondertekenen de vzw Abdij van Park en de stad Leuven een erfpachtovereenkomst voor 99 jaar.

Eveneens in 2003 wordt het Museum Abdij van Park opgericht.

Eveneens in 2003 wordt het Museum Abdij van Park opgericht.

2005

Opening van het gerestaureerde Wagenhuis als de zetel van Kerk in Nood België.

2006

Uitwerken van een masterplan voor de hele abdijsite.

Het museografisch bureau Sien stelde samen met het architectenbureau A33 het masterplan voor de abdijsite op.

Het museografisch bureau Sien stelde samen met het architectenbureau A33 het masterplan voor de abdijsite op.

2009

Opening van het gerestaureerde spreekhuis als bezoekerscentrum en Museum Parkabdij.

Het gerestaureerde spreekhuis dient als informatiecentrum voor wandelingen in de abdijgebouwen en het abdijdomein.

Het gerestaureerde spreekhuis dient als informatiecentrum voor wandelingen in de abdijgebouwen en het abdijdomein.

2010

Aanstelling van de abt van Averbode als administrator van de abdij van Park.

Sinds 1994 is de norbertijnenabdij van Averbode nauw betrokken bij de restauratie en herbestemming van de abdij van Park. Ulrich Geniets, abt van Averbode, beslist in datzelfde jaar 1994 een beschermcomité voor de abdij van Park op te richten.

Sinds 1994 is de norbertijnenabdij van Averbode nauw betrokken bij de restauratie en herbestemming van de abdij van Park. Ulrich Geniets, abt van Averbode, beslist in datzelfde jaar 1994 een beschermcomité voor de abdij van Park op te richten.

In 2005 overlijdt Ulricht Geniets. Jos Wouters volgt hem als abt van Averbode op. Sinds 2010 is de abdij van Averbode eveneens abt van de abdij van Park.

In 2005 overlijdt Ulricht Geniets. Jos Wouters volgt hem als abt van Averbode op. Sinds 2010 is de abdij van Averbode eveneens abt van de abdij van Park.

2011

De kloostergebouwen worden in erfpacht gegeven aan de stad Leuven. Start van de grote restauratiecampagne.

In september 2011 ondertekenen de norbertijnen van de abdij van Park en de stad Leuven een nieuwe overeenkomst. Tegelijk ondertekenen dezelfde partners met de Vlaamse Overheid en met de KU Leuven een samenwerkingsakkoord dat de restauratie en de herbestemming van de abdij van Park vastlegt.

In september 2011 ondertekenen de norbertijnen van de abdij van Park en de stad Leuven een nieuwe overeenkomst. Tegelijk ondertekenen dezelfde partners met de Vlaamse Overheid en met de KU Leuven een samenwerkingsakkoord dat de restauratie en de herbestemming van de abdij van Park vastlegt.

In 2005 overlijdt Ulricht Geniets. Jos Wouters volgt hem als abt van Averbode op. Sinds 2010 is de abdij van Averbode eveneens abt van de abdij van Park.

Van minister Geert Bourgeois ontvangt de stad Leuven een eenmalige uitzonderlijke restauratiepremie van 25 000 000 EUR bedoeld voor de restauratie, het behoud en het beheer van de unieke erfgoedsite abdij van Park. De stad Leuven start de restauratiecampagne die in 2018 zal afgerond zijn.

Opening van de gerestaureerde Mariapoort als zetel van de Alamire foundation, studiecentrum van de muziek in de Lage Landen.

Opening van de gerestaureerde Mariapoort als zetel van de Alamire foundation, studiecentrum van de muziek in de Lage Landen.

2012

Start van de restauratie van het kloostergebouw van de abdij van Park.

Op een periode van zes jaar zal de abdij van Park gerestaureerd worden onder leiding van de stad Leuven. In 2018, bij de voltooiing van de werken, zullen de abdij en haar domein behoren tot het kransje van de top erfgoedsites in Vlaanderen, België en West-Europa.

Werf van de westvleugel.

Werf van de westvleugel.

Stabiliteitswerken op de zolder van de westvleugel.

Stabiliteitswerken op de zolder van de westvleugel.

Restauratiewerken aan het kloosterpand.

Restauratiewerken aan het kloosterpand.

2013

Restauratie van de watermolen van de abdij van Park.

De watermolen van de abdij van Park staat in de steigers.

De watermolen van de abdij van Park staat in de steigers.

Reconstructie van de maalput in de watermolen.

Reconstructie van de maalput in de watermolen.

Steenkappers aan het werk voor de restauratiewerf van de watermolen.

Steenkappers aan het werk voor de restauratiewerf van de watermolen.

 • 1080
 • 1129
 • 1134
 • 1228
 • 1200-1550
 • 1563
 • 1578-1589
 • 1601-1682
 • 1635-1644
 • 1650-1665
 • 1672
 • 1679
 • 1682-1719
 • 1718
 • 1719-1730
 • 1729-1730
 • 1730-1780
 • 1752
 • 1797
 • 1798
 • 1803
 • 1836
 • 1850
 • 1877
 • 1897
 • 1900-2000
 • 1914-1918 / 1940-1945
 • 1950-1970
 • 1997
 • 2001
 • 2003
 • 2005
 • 2006
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013